Từ 17h00 ngày 01/08/2011, Hệ thống Khai thuế điện tử (iHTKK) đă được nâng cấp đáp ứng các quy định về khai thuế trong Thông tư số 28/2011/TT-BTC (ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).

Nội dung nâng cấp bao gồm:
1. Nộp tệp tờ khai điện tử:
- Hệ thống chỉ nhận các tờ khai điện tử theo mẫu quy định trong thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm:
+ Các tờ khai được kết xuất từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.0.
+ Các tờ khai kết xuất từ hệ thống Khai thuế điện tử (iHTKK) phiên bản 2.0.
- Đối với những tờ khai bổ sung, thay thế hoặc nộp chậm cho kỳ kê khai từ tháng 06/2011 và Quư 2/2011 trở về trước, NNT lập tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.0 hoặc kê khai trực tuyến trên hệ thống iHTKK 2.0 và nộp tờ khai thuế qua hệ thống iHTKK.
2. Kê khai trực tuyến
- Các tờ khai kê khai trực tuyến trên hệ thống iHTKK đă được nâng cấp đáp ứng các quy định về mẫu biểu, số liệu kê khai trong Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính (đă được sửa đổi theo quyết định 2095/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính),.

Tổng Cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Chi tiết xem Tại đây

Chủ đề tương tự: