Nguyễn Văn Thức
Quận 12 TPHCM
Tốt Nghiệp ĐH kinh tế TPHCM hệ chính quy.
Chứng chỉ kế toán trưởng.
Với hơn 7 năm kinh nghiệm làm kế toán Tổng Hợp, báo cáo thuế, báo cáo tài chính và trực tiếp tham gia nhiều lần quyết toán với cơ quan thuế.

NHẬN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH TẠI TPHCM VÀ CÁC TỈNH LIỀN KỀ

1.Thực hiện kê khai thuế ban đầu;
2.Đóng thuế môn bài, thực hiện mua hóa đơn lần đầu;
3.Lập và kê khai thuế VAT hàng tháng;
4.Báo cáo t́nh h́nh sử dụng hóa đơn hàng quư;
5.Báo cáo hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào;
6.Kê khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quư;
7.Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quư;
8.Thực hiện quyết toán hàng năm các loại thuế TNDN, TNCN.
9.Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai tŕnh với cơ quan thuế
10.In sổ sách kế toán theo đúng quy định.


Dịch vụ kế toán trưởng bán thời gian:
Kiểm tra chứng từ hợp lư, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ, ...Gỡ rối sổ sách và thiết lập bộ máy kế toán tối ưu cho quư công ty
Giá phí vô cùng hấp dẫn.
QUƯ DN CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ 0988543342

Chủ đề tương tự: