Liên hệ: Trương Kim Phượng – 0922919348

Công việc:
-Tập hợp chứng từ báo báo cáo thuế
-Báo cáo thuế TNDN tạm tính hàng quư (tháng)
-Báo cáo TNCN hàng tháng, (quư, năm)
-Theo dơi thu chi, công nợ khách hàng
Kinh nghiệm:
-Báo cáo thuế hàng tháng
-Báo cáo tạm tính TNDN hàng quư
-Báo cáo TNCN hàng quư
-Báo cáo tài chính năm (cân đối lăi lỗ)
-Thu chi, ngân hàng, theo dơi công nợ khách hàng
Đăng kư BHXH tăng, giảm cho cán bộ nhân viên
Kỹ năng công việc:
Nhanh nhẹn, nhiệt t́nh, cẩn thận, luôn hết ḿnh v́ công việc, sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Smast
Do nắm rơ các nghiệp vụ nên khả năng sử dụng 1 phần mềm mới cũng rất nhanh

Chủ đề tương tự: