Trích dẫn Nguyên văn bởi zoro Xem bài viết
Đă khai th́ phải nộp, nên nó c̣n liên quan đến chứng từ thanh toán nữa mà bạn. Nên không bỏ ngoài như vậy được đâu.
Kết cấu của Bảng cân đối kế toán chỉ xác định đến hết tài khoản số 4. V́ vậy mà bạn không kết chuyển th́ chắc chắn bảng cân đối kế toán không bao giờ cân, chỉ trừ khi bạn có ư tưởng khác.