Trích dẫn Nguyên văn bởi anhaici.jsc Xem bài viết
Ḿnh muốn thiết kế theo mẫu của ḿnh để có file đuôi .mrt th́ phải làm thế nào bạn
1. Bạn có thể down chương tŕnh thiết kế riêng, nhưng cái này bạn phải có kiến thức về thiết kế báo cáo
2. Bạn sử dụng những mẫu đă có sẵn trong phần mềm rồi CTRL + F3 sửa theo ư muốn