Chào cả nhà!

Sau nhiều ngày một số DN bị trục trặc với việc nộp tờ khai thuế bằng HTKK 3.0, ngày 17.09.2011 Tổng Cục thuế lại phát hành 01 phiên bản mới, mọi người vào đường link update nhé.

http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-...ntentId=110873

Chủ đề tương tự: