Mỗi lần cập nhật PM là ḿnh lại lo, không biết trục trặc ǵ ko. Gơ mật khẩu vô lại bảo sai chả biết làm sao nữa. Ḿnh đă gơ SQL2000 vẫn không được, bị báo lỗi kiểm tra thông tin cơ sở dử liệu. Các bác giúp ḿnh với