Các anh chị sử dụng phần mềm 3TSOFT cho em hỏi muốn hạch toán hàng gửi bán Nợ 157,Có 156 th́ vào chỗ nào trên phần mềm vậy ạ?
Cảm ơn các anh chị!

Chủ đề tương tự: