Em đă sửa trong danh mục dạng nhập xuất để nó sinh phiếu kế toán mà khi lưu nó vẫn không sinh phiếu. Các bác hướng dẫn em với ạ? Thanks

Chủ đề tương tự: