Các bác có ư tưởng ǵ về việc thêm module báo cáo Hợp nhất không ạ?
Vấn đề này em đă đề xuất bác Tâm một lần từ lâu lắm rồi, không biết bác có c̣n nhớ???

Chủ đề tương tự: