Phần 6: Hướng dẫn cập nhật phần mềm và cập nhật CSDL


Thông thường việc cập nhật phần mềm và cơ sở dữ liệu xảy ra khi có một vài thay đổi của chương tŕnh, khi chúng ta cập nhật phần mềm, chúng ta cũng cần phải cập nhật lại CSDL cho phù hợp với phiên bản hiện tại của phần mềm. Trong một vài trường hợp khác, chúng ta cũng nên cập nhật lại phần mềm và CSDL.

Để cập nhật mới phần mềm và CSDL, chúng ta phải tải bản cập nhật mới nhất trên trang chủ Ezsoft về.

Hướng dẫn tải bản cập nhật:

Bước 1: Các bạn vào trang chủ Ezsoft và bấm chuột vào “Cập nhật sản phẩm” như h́nh dưới


Bước 2: Sau khi vào cửa sổ cập nhật sản phẩn, các bạn sẽ thấy danh sách các bản cập nhật, các bạn chọn quyết định ḿnh đang sử dụng và bấm chuột vào “Cập nhật phần mềm” và “Cập nhật cơ sở dữ liệu” để tải về.


Như vậy là chúng ta đă có bộ Update phần mềm và CSDL về máy. Sau đây ḿnh sẽ hướng dẫn chi tiết cập nhật phần mềm và cập nhật CSDL.

1. Hướng dẫn cập nhật phần mềm

Bước 1: Khi đă có bản cập nhật phần mềm, chúng ta giải nén file cập nhật ra, trong thư mục cập nhật sẽ có 2 file, 1 file hướng dẫn cập nhật và 1 file cập nhật như h́nh dưới, chúng ta chọn vào file cập nhật và chọn “Open” hoặc nháy đúp chuột vào file cập nhật.


Bước 2: Ở cửa sổ update, chúng ta lưu ư đường dẫn của phần mềm xem đă đúng với thư mục chúng ta đă cài đặt phần mềm chưa? Nếu không đúng, các bạn chọn “Browse…” và chỉ đến đúng đường dẫn đến thư mục mà các bạn cài đặt. Sau khi chỉ đúng đường dẫn, chúng ta chọn vào “Install” để phần mềm được update. (Các bạn có thể xem đường dẫn thư mục cài đặt bằng cách xem đường dẫn của Shortcut ngoài Desktop)


Các bạn đợi vài giây để chương tŕnh giải nén các file cập nhật vào phần mềm, khi cửa sổ cập nhật hoàn tất, nó sẽ tự động tắt, như vậy có nghĩa là phần mềm đă được cập nhật thành công.2. Hướng dẫn cập nhật CSDL

Trong trường hợp, sau khi bạn cập nhật phần mềm xong mà có cửa sổ báo lỗi như h́nh dưới, có nghĩa là CSDL của bạn cũ hơn so với phiên bản mới cập nhật của phần mềm.


Để khắc phục lỗi trên, chúng ta phải cập nhật CSDL theo đúng phiên bản chúng ta cập nhật phần mềm. Chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Giải nén file cập nhật ra, trong thư mục cập nhật có 2 file SQL, 1 file hướng dẫn cập nhật và 1 file cập nhật. Các bạn chọn vào file “EZRUNUPDATE” và chọn “Open” hoặc nhấp đúp chuột vào để vào cửa sổ cập nhật CSDL.


Bước 2: Trong cửa sổ cập nhật CSDL, phần thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, các bạn chú ư nhập đúng với thông tin ở cửa sổ đăng nhập. Ḿnh thường mở cửa sổ đăng nhập lên, copy các thông tin rồi paste vào cửa sổ cập nhật (lưu ư mật khẩu không copy được). Sau khi đă điền đầy đủ thông tin, chọn “Chấp nhận” để chương tŕnh bắt đầu cập nhật CSDL.


Chương tŕnh đang tiến hành cập nhật CSDL mới


Sau khi cập nhật xong, sẽ có một cửa sổ thông báo “Đă thực hiện xong!” hiện lên có nghĩa là CSDL đă được cập nhật thành công. Chọn “OK” để hoàn tất.


Lưu ư: Nếu bạn có nhiều CSDL, bạn phải thực hiện cập nhật cho từng CSDL. Các bước thực hiện như trên.

Video hướng dẫn: http://youtu.be/HrSXnjrWNE4
Như vậy ḿnh đă hướng dẫn các bạn việc cập nhật phần mềm và cập nhật CSDL. Trong quá tŕnh cập nhật, nếu có vấn đề phát sinh, các bạn có thể gọi hỗ trợ để được trợ giúp!