Phần 7: Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu


Tương tự như việc gắn CSDL, th́ việc sao lưu và phục hồi dữ liệu cũng có thể lấy lại dữ liệu khi bạn cài đặt lại máy tính, có thể chuyển dữ liệu qua nhiều máy tính khác nhau…

1. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu

Trên phần mềm 3TSOFT, có 3 cơ chế sao lưu dữ liệu đó là tự động sao lưu định kỳ, sao lưu bằng tay và tự động sao lưu khi chương tŕnh phục hồi dữ liệu mới. Về việc tự động sao lưu khi chương tŕnh phục hồi dữ liệu mới có nghĩa là khi chúng ta thực hiện quá tŕnh phục hồi dữ liệu, phần mềm sẽ tự động sao lưu dữ liệu trước khi phục hồi, việc này nhằm mục đích tránh trường hợp khi phục hồi nhầm dữ liệu th́ vẫn có thể phục hồi lại dữ liệu trước lúc phục hồi dữ liệu mới.

a. Sao lưu dữ liệu định kỳ

Phần này khá đơn giản, các bạn vào menu “Hệ thống”, chọn “1. Khai báo tham số hệ thống”; trong cửa sổ khai báo, chọn “Phần IV”; ở phần “Các tham số khác”, các bạn sẽ thấy có ḍng “Thời gian định kỳ tự động tạo file lưu trữ số liệu (ngày)”, ở đây các bạn có thể điền số ngày tự động sao lưu dữ liệu sao cho phù hợp, đơn vị là ngày. Khi đă xong, bấm “Chấp nhận” để lưu và thoát phần khai báo.


b. Sao lưu dữ liệu bằng tay

Mục đích của việc sao lưu dữ liệu bằng tay thực chất giúp chúng ta có thể backup dữ liệu ở bất kỳ một thời điểm nào đó mà chúng ta muốn và có thể phục hồi dữ liệu ở nhiều máy khác nhau. Thực hiện theo các bước sau:
Vào menu “Hệ thống”, chọn phần “c. Sao lưu dữ liệu”

Có một cửa sổ thông báo hiện lên, chọn “Yes” để tiếp tục.
Khi cửa sổ “Sao lưu dữ liệu” hiện lên, bấm vào “…” để chỉ đến thư mục chứa file sao lưu ở đó. Sau khi chọn xong đường dẫn, bấm vào “Thực hiện” để bắt đầu việc sao lưu dữ liệu.

Khi có cửa sổ thông báo “Đă hoàn thành việc sao lưu dữ liệu” hiện lên, bấm vào “OK” để hoàn thành việc sao lưu.

File sao lưu có dạng “Tên dữ liệu_Năm_Tháng_Ngày_Giờ_Phút_Giây.bak”. Các bạn lưu ư điều này để có thể phục hồi chính xác dữ liệu ḿnh muốn phục hồi. H́nh dưới là file ḿnh mới sao lưu mới nhất, các bạn chú ư mốc thời gian.

Lưu ư: Nếu các bạn muốn dùng file backup để phục hồi dữ liệu trên máy khác, các bạn nên nén lại dưới dạng “.rar” để tránh bớt sự cố đáng tiếc có thể xảy ra với dữ liệu.


2. Hướng dẫn phục hồi dữ liệu

Việc phục hồi dữ liệu có thể xảy ra ở rất nhiều trường hợp như: phục hồi dữ liệu của máy tính này sang máy tính khác hoặc từ chính máy tính đó, có thể phục hồi sang dữ liệu mới, dữ liệu cũ hoặc cũng có thể phục hồi vào chính dữ liệu đó …

Các bước thực hiện cơ bản giống nhau, các bạn chỉ cần lưu ư trong trường hợp lấy dữ liệu từ máy sao lưu sang máy phục hồi, các bạn nên để file sao lưu đó vào thư mục “BACKUP” mà ḿnh đă tạo từ trước đó để cho dễ quản lư, rồi giải nén file sao lưu đó ra.

Bước 1: Trong một vài trường hợp các bạn nên tạo một CSDL mới để phục hồi dữ liệu này. Sau khi có được CSDL dùng để phục hồi CSDL, các bạn đăng nhập vào phần mềm 3TSOFT.
Ở menu “Hệ thống” chọn phần “d. Phục hồi dữ liệu”

Bước 2: Cửa sổ thông báo hiện lên, chọn "Yes” để tiếp tục.
Trong cửa sổ “Phục hồi dữ liệu”, trong phần “Tên tệp dữ liệu”, bấm vào “…” để chỉ đường dẫn tới file backup mà chúng ta cần phục hồi.

Sau khi lấy xong file backup cần phục hồi, các bạn lưu ư phía dưới có hai phần là “Restore database” và “From”.
Phần “Name” có thể giống hoặc không giống nhau.
Phần “Version”, bên trên “Restore” luôn luôn phải bằng hoặc cao hơn phiên bản của “From”, v́ đây là phiên bản của SQL cho nên dữ liệu của SQL phiên bản thấp không thể phục hồi dữ liệu của phiên bản mới hơn.
Phần “Collation” của cả hai phải giống nhau, nếu không giống nhau bạn phải dùng công cụ để chuyển về giống nhau.
Sau khi đă chắc chắn xong mọi thứ, bấm vào “Thực hiện” để bắt đầu quá tŕnh phục hồi dữ liệu. Khi có cửa sổ thông báo “Đă thực hiện xong”, bấm “OK” kết thúc. Phần mềm sẽ tự động thoát khi bạn phục hồi dữ liệu thành công.
Trong quá tŕnh phục hồi dữ liệu, phần mềm sẽ tự động sao lưu dữ liệu trước khi phục hồi, pḥng trường hợp ngoài ư muốn.

Video hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hai máy tính