Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
 1. #1
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0

  Lỗi phần mềm khi truyền và nhận dữ liệu

  Xin chào diễn đàn.
  T́nh h́nh là bên e nhập lại dữ liệu, một người nhập 2011, một người nhập 2012 trên máy xách tay. Em đă tạo dữ liệu mỗi người một cơ sở khác nhau để nhập dữ liệu. Hiện tại khi nhập xong th́ e dùng chức năng truyền và nhận dữ liệu phần thiếu của năm 2012 vào năm 2011 th́ phần mềm báo lỗi: ( Em dùng SQL2005). MOng mọi người giúp đỡ

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.Data.SqlClient.SqlException: Only user processes can be killed.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQuer yTds(String methodName, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNo nQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at EZDataAccess.DBReceiveDataAccess.KillSession(Strin g ps_Server, String ps_UserName, String ps_Password)
  at EZDataAccess.DBReceiveDataAccess.DataSend(String ps_Server, String ps_UserName, String ps_Password, String ps_SQLCommand, Object pd_Ngay_Ct1, Object pd_Ngay_Ct2)
  at EZAPP.SystemForms.FormSendData.()
  at EZAPP.SystemForms.FormSendData.(Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/TAI%20LIEU/DAY%20CAP%20DIEN/2012/3TSoft%202010%20SMEs/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/TAI%20LIEU/DAY%20CAP%20DIEN/2012/3TSoft%202010%20SMEs/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///E:/TAI%20LIEU/DAY%20CAP%20DIEN/2012/3TSoft%202010%20SMEs/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  System.Deployment
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.

  Chủ đề tương tự:

 2. #2
  Tham gia ngày
  01 Mar 2012
  Bài viết
  61
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  8
  Vấn đề là bạn phải đổi mă dữ liệu th́ mới truyền nhận được. Bạn tạo ra 2 cơ sở dữ liệu nhưng mă dữ liệu không đổi v́ mặc định ban đầu luôn là EZ.


 3. Thanks đă cảm ơn bài viết này.
 4. #3
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Trích dẫn Nguyên văn bởi binhminhsom Xem bài viết
  Vấn đề là bạn phải đổi mă dữ liệu th́ mới truyền nhận được. Bạn tạo ra 2 cơ sở dữ liệu nhưng mă dữ liệu không đổi v́ mặc định ban đầu luôn là EZ.
  Vấn đề là e mới truyền dữ liệu chứ chưa thực hiện nhận đă báo lỗi rồi.


 5. #4
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  17
  Bạn cài đặt phần mềm từ khi nào? Bộ cài lâu chưa? Nếu lâu rồi th́ cập nhật mới lại phần mềm và thử lại nhé.

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 6. Thanks đă cảm ơn bài viết này.
 7. #5
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Đến từ
  Thái B́nh
  Bài viết
  874
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  13
  Xác định là chơi bài truyền nhận th́ ngay từ ban đầu bạn phải đổi mă dữ liệu rồi, chứ đă nhập dữ liệu vào rồi và thực hiện truyền nhận th́ chắc chắn sẽ bị lỗi.
  Hiện tại có thể bạn đổi mă vẫn nhận được, nhưng nhận vào th́ nguy cơ dữ liệu của bạn bị lỗi là khá cao đó

  Hỗ trợ online 3TSoft 24/24 ym: phamchicong2603 phone: 0989.782.081
  Đào tạo online và chuyển dữ liệu từ mọi phần mềm vào phần mềm 3TSoft
  Cài đặt và đào tạo sử dụng phần mềm 3TSoft tại doanh nghiệp theo yêu cầu

 8. #6
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Em đă cập nhật cả phần mềm và cơ sở dữ liệu, đă truyền và nhận được dữ liệu. Tuy nhiên khi nhận xong dữ liệu nhận th́ trên tất cả các sổ chi tiết, cân đối phát sinh đều thể hiện số liệu mới nhận, nhưng vào chứng từ th́ báo lỗi trống như sau/.E cũng thử cập nhật lại nhiều lần nhưng vẫn không được.2.jpg1.jpg


 9. #7
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  17
  Trích dẫn Nguyên văn bởi xuankhoa1309 Xem bài viết
  Em đă cập nhật cả phần mềm và cơ sở dữ liệu, đă truyền và nhận được dữ liệu. Tuy nhiên khi nhận xong dữ liệu nhận th́ trên tất cả các sổ chi tiết, cân đối phát sinh đều thể hiện số liệu mới nhận, nhưng vào chứng từ th́ báo lỗi trống như sau/.E cũng thử cập nhật lại nhiều lần nhưng vẫn không được.2.jpg1.jpg
  Đó là vấn đề trùng 'MĂ DỮ LIỆU'. Bạn t́m hiểu thông tin đó nhé.

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 10. Thanks đă cảm ơn bài viết này.
 11. #8
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Đến từ
  Thái B́nh
  Bài viết
  874
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  13
  Trích dẫn Nguyên văn bởi xuankhoa1309 Xem bài viết
  Em đă cập nhật cả phần mềm và cơ sở dữ liệu, đă truyền và nhận được dữ liệu. Tuy nhiên khi nhận xong dữ liệu nhận th́ trên tất cả các sổ chi tiết, cân đối phát sinh đều thể hiện số liệu mới nhận, nhưng vào chứng từ th́ báo lỗi trống như sau/.E cũng thử cập nhật lại nhiều lần nhưng vẫn không được.2.jpg1.jpg
  Trích dẫn Nguyên văn bởi phamchicong Xem bài viết
  Xác định là chơi bài truyền nhận th́ ngay từ ban đầu bạn phải đổi mă dữ liệu rồi, chứ đă nhập dữ liệu vào rồi và thực hiện truyền nhận th́ chắc chắn sẽ bị lỗi.
  Hiện tại có thể bạn đổi mă vẫn nhận được, nhưng nhận vào th́ nguy cơ dữ liệu của bạn bị lỗi là khá cao đó
  Ḿnh tiên đoán là đúng, hihi. bạn đă không đổi mă dữ liệu ngay từ đầu
  Cái này trước khi truyền nhận bạn có thực hiện sao lưu cái nhận không ?
  Nếu không th́ báo buồn đi là vừa

  Hỗ trợ online 3TSoft 24/24 ym: phamchicong2603 phone: 0989.782.081
  Đào tạo online và chuyển dữ liệu từ mọi phần mềm vào phần mềm 3TSoft
  Cài đặt và đào tạo sử dụng phần mềm 3TSoft tại doanh nghiệp theo yêu cầu

 12. Thanks đă cảm ơn bài viết này.
 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 1

Hành động: (Xem danh sách)

 1. pkvangiaduong

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd