T́m sự khác biệt giữa hai tập tin văn bản đây nhé cả nhà
Ví dụ: Bên cột trái ta copy dán TT 64/2013/TT-BTC và cột trái ta copy và dán TT 39/2014/TT-BTC, xong ta chọn nhấn Find Difference!
Kết quả sẽ lần lượt cho ta thấy các cụm từ từng ḍng có thay đổi giữa văn bản mới và văn bản cũ ở những đoạn, những từ nào mới hoặc bỏ đi
http://www.diffchecker.com/plywzo1c
Lần lượt chúng ta sẽ đối chiếu giữa 2 văn bản nhé, chúc thành công.
Hăy vào trang web: http://www.diffchecker.com/ này thử xem nhé
http://www.ezsoft.vn/forum/showthrea...2746#post52746

Chủ đề tương tự: