bác tâm xem lại lưu chuyển tiền tệ số dư chuyển sang năm sau bị sai và mă số 70 bị sai nói chung bác xem lại như thế khi export dữ liệu sang phần mềm HTKKT số liệu cũng bị sai luôn bác ơi

Chủ đề tương tự: