Chào các bạn! Ḿnh tiếp tục nhé.

Tôi nhận được câu hỏi: Trong PMKT Smartkey 2010, tôi muốn sửa tiêu đề in của chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi, Hóa đơn bán hàng, …), tôi phải thực hiện như thế nào?

Tôi xin trả lời như sau: Muốn sửa tiêu đề in của chứng từ, bạn làm như sau:
  • Chọn menu Hệ thống
  • Chọn Khai báo tham số chứng từ
  • T́m đến chứng từ cần sửa, bấm F3
  • Tại nội dung “In chứng từ”, bạn sửa “Tiêu đề tiếng Việt” cho đúng với nội dung bạn muốn in.
  • Bấm Ctrl+Enter để lưu lại và thoát


Chúc các bạn thành công!

Chủ đề tương tự: