Hai vợ chồng nhà nọ muốn ghẹo nhau giữa ban ngày, nhưng sợ đày tớ biết. Hôm ấy, ở làng dưới có đám ma, anh chồng nghĩ mẹo cho đầy tớ đi buôn kẹo đến đó bán kiếm thêm ít tiền, tiện thể cho nó đi khuất mắt.

Người đầy tớ nghĩ bụng: “Quái! Sao bỗng dưng hôm nay lại bảo ḿnh đi bán kẹo? Hẳn ở nhà có sự ǵ đây”. Thế là anh ta trở về lẻn ra đằng sau nhà, ŕnh xem.

Vợ chồng nhà chủ đưa nhau vào buồng, chồng hỏi đùa vợ:

- Về sau tôi chết, th́ ḿnh khóc là ǵ nào?

- Tôi khóc ḿnh là: “Anh ơi! Chứ là ǵ nữa?”

Vợ lại hỏi đùa chồng:

- Về sau tôi chết, th́ khóc là ǵ?

- Tôi khóc là: “Em ơi chứ là ǵ nữa?”

Người đày tớ nghe thấy thế, liền rao lên:

- Ai mua kẹo ra mua!

Anh chồng vội chạy ra quát:

- Sao không xuống dưới mà bán!

- Thưa ở đây có những hai đám ma c̣n không bán được đồng nào, nữa là đằng
kia chỉ có một đám.

Chủ đề tương tự: