Tham khảo chi tiết tại thuvienluatvn.com

1 06/2014/QĐ-UBND Quyết định 06/2014/QĐ-UBND bổ sung 16/2012/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ đất nhà tài sản khác Vĩnh Long

2 69/2014/TT-BTC Thông tư 69/2014/TT-BTC thí điểm thu phí lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo một cửa một lần dừng

3 14/2014/QĐ-UBND Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2012/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ ô tô Khánh Ḥa

4 14/2014/QĐ-UBND Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 21/2011/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất thuê mặt nước Lào Cai

5 6107/TCHQ-TXNK Công văn 6107/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng thuốc thú y vaccine nước pha kim tiêm 2014

6 04/CT-UBND Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước B́nh Thuận

7 09/2014/QĐ-UBND Quyết định 09/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu xe ô tô chở quặng xuất khẩu kèm 26/2012/QĐ-UBND Lạng Sơn

8 2794/TCHQ-TXNK Công văn 2794/TCHQ-TXNK thuế bảo vệ môi trường 2014

Chủ đề tương tự: