Trước đây máy e cài win xp, SQL 2000, vừa rồi nâng cấp lên dùng win 7, cài sql 2005. Sau khi cài lại phần mềm, đăng nhập tạo cơ sở dữ liệu b́nh thường, nhưng đến khi phục hồi dữ liệu cũ th́ lại xuất hiện lỗi không kết nối được với cơ sở dữ liệu. Untitled.jpg
Đây là lỗi ǵ và hướng giải quyết thế nào vậy? Mọi người giúp em với.
Em xin cảm ơn!

Chủ đề tương tự: