Chào các bạn!

Nhân dịp thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán U&I tại Hà Nội và tri ân khách hàng sau hơn 10 năm hoạt động. Công ty TNHH Kiểm toán U&I sẽ tặng 100 bản quyền phần mềm kế toán 3TSOFT 2010 phiên bản Tiếng Việt, Việt - Hoa, Việt - Anh tại khu vực Hồ Chí Minh, B́nh Dương, Đồng Nai từ ngày 01/06/2012 tới ngày 31/12/2012.

Thông tin chi tiết và phiếu đăng kư nhận bản quyền tại: http://www.auditing.vn/Front/ChiTiet...aspx?sw=1&f=80

Chúc các bạn thành công!

Chủ đề tương tự: