Hiện rất nhiều người đang quan tâm tới Phần mềm Windows 32-bit với những nhận xét rất khác nhau, chúng ta cùng điểm qua các công dụng của nó. Phiên bản Windows 8.1 cơ bản có các tính năng hạp với người dùng cá nhân.

Windows 8.1 Bản quyền Windows 8.1 32-bit


Windows 8.1 32-bit có chứa các thành phần cần yếu của hệ điều hành mới và sẽ được cài đặt trên hầu hết các máy tính xách tay và máy tính để bàn máy tính mới giống như phiên bản Windows 7 Home Premium của người tiền nhiệm Windows 7. Nếu bạn là người dùng cá nhân chủ nghĩa th́ đây là phiên bản bạn sẽ muốn. Dưới đây là bảng so sánh các tính năng của Windows 8.1:

Tên tính năngWindows 8.1Windows 8.1 Pro

Nâng cấp từ Windows 7 Starter, Home Basic, Home PremiumCó Có

Nâng cấp từ Windows 7 Professional, UltimateCó

Start screen, Semantic Zoom, Live TileCóCó

Windows StoreCóCó

Apps (Mail, Calendar, People, Messaging, Photos, SkyDrive, Reader, Music, Video)CóCó

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)

Internet Explorer 10CóCó

Mă hoá thiết bị

Chế độ chờ kết nốiCóCó

Microsoft accountCóCó

DesktopCóCó

Cài đặt x86/64 và phần mềm desktopCóCó

Updated Windows ExplorerCóCó

Windows DefenderCóCó

SmartScreenCóCó

Windows UpdateCóCó

Task ManagerCóCó

Chuyển đổi ngôn ngữ (Language Packs)CóCó

tương trợ nhiều màn h́nhCóCó

Storage SpacesCóCó

Windows Media PlayerCóCó

Exchange ActiveSyncCóCó

File historyCóCó

Nạp file ISO/VHDCóCó

Mobile broadbandCóCó

Picture passwordCóCó

Play ToCóCó

Remote Desktop (client)CóCó

Reset và RefreshCóCó

SnapCóCó

Touch và Thumb keyboardCóCó

Trusted bootCóCó

VPN clientCóCó

BitLocker và BitLocker To GoCó

Boot từ VHDCó

Client Hyper-VCó

Domain JoinCó

Mă hoá file hệ thốngCó

Group PolicyCó

Remote Desktop (host)Có
Nếu máy tính có tương trợ chipset 64-bit bạn nên lựa chọn bản Windows 8.1 64-bit để tối ưu hiệu quả hoạt động.
Chi tiết quư anh chị về Windows 8.1 32-bit: tại trang web này


Windows 8.1 Bản quyền Windows 8.1 64-bit

Windows 8.1 64-bit có chứa các thành phần cần yếu của hệ điều hành mới và sẽ được cài đặt trên hồ hết các máy tính xách tay và máy tính để bàn máy tính mới giống như phiên bản Windows 7 Home Premium của người tiền nhiệm Windows 7. Nếu bạn là người dùng cá nhân chủ nghĩa th́ đây là phiên bản bạn sẽ muốn. Dưới đây là bảng so sánh các tính năng của Windows 8.1:

Tên tính năngWindows 8.1Windows 8.1 Pro

Nâng cấp từ Windows 7 Starter, Home Basic, Home PremiumCó Có

Nâng cấp từ Windows 7 Professional, UltimateCó

Start screen, Semantic Zoom, Live TileCóCó

Windows StoreCóCó

Apps (Mail, Calendar, People, Messaging, Photos, SkyDrive, Reader, Music, Video)CóCó

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)

Internet Explorer 10CóCó

Mă hoá thiết bị

Chế độ chờ kết nốiCóCó

Microsoft accountCóCó

DesktopCóCó

Cài đặt x86/64 và phần mềm desktopCóCó

Updated Windows ExplorerCóCó

Windows DefenderCóCó

SmartScreenCóCó

Windows UpdateCóCó

Task ManagerCóCó

Chuyển đổi ngôn ngữ (Language Packs)CóCó

tương trợ nhiều màn h́nhCóCó

Storage SpacesCóCó

Windows Media PlayerCóCó

Exchange ActiveSyncCóCó

File historyCóCó

Nạp file ISO/VHDCóCó

Mobile broadbandCóCó

Picture passwordCóCó

Play ToCóCó

Remote Desktop (client)CóCó

Reset và RefreshCóCó

SnapCóCó

Touch và Thumb keyboardCóCó

Trusted bootCóCó

VPN clientCóCó

BitLocker và BitLocker To GoCó

Boot từ VHDCó

Client Hyper-VCó

Domain JoinCó

Mă hoá file hệ thốngCó

Group PolicyCó

Remote Desktop (host)Có
Nếu máy tính không tương trợ chipset 64-bit bạn nên lựa chọn bản Windows 8.1 32-bit.
mặc dầu các sản phẩm nêu trên có tính năng rất tốt tuy nhiên Việc dùng San Pham Windows 8.1 Bản quyền là điều cần nghiên cứu trước khi sử dụng.

Chủ đề tương tự: