Đính kèm là Thông tư mới nhất hướng dẫn thuế GTGT theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

https://app.box.com/s/zminso8n8dmknps2ljwfdam13j7c2lbp

Mong hữu ích.

Lê Minh Thành

Chủ đề tương tự: