Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của chúng tôi sẽ đem lại cho quư vị sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lư. Nội dung công việc các luật sư của chúng tôi cam kết tiến hành:
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp
• Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
• Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
• Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
• Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động
• Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
• Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lư tài sản của doanh nghiệp;
• Tư vấn thủ tục đóng mă số thuế
Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
• Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng kư mẫu dấu
• Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh.
2. Công ty Phú An hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp:
• Biên bản họp về việc giải thể;
• Quyết định về việc giải thể;
• Thông báo giải thể;
• Công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế tại Cục hải quan;
• Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản;
• Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị Quyết toán thuế;
• Các văn bản khác có liên quan;
3. Phạm vi công việc thực hiện của luật Phú An:
• Tư vấn và soạn thảo hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp;
• Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Pḥng đăng kư kinh doanh;
• Kết hợp cùng với doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu tại Công an;
• Đại diện doanh nghiệp nhận Xác nhận đă trả dấu của Công an;
• Đại diện doanh nghiệp nhận trả lời kết quả Hồ sơ;
• Đại diện doanh nghiệp nhận Kết quả Giải thể
• Soạn thảo các Giấy tờ có liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc đóng Mă số thuế tại Cục thuế, tài khoản tại Ngân hàng.

-----------------------------------------------------------------
PHU AN LAW CONSULTANT COMPANY
Lawyers professional consultant

Address: No.08 Tan Vinh street - Ward 4 - District 4 - HCM City
Telephone 1: + (84 - 8) 62617100
Telephone 2: + (84 - 8) 35039163
Hotline: 0904.758863
Email: info@luatphuan.com
Website: http://www.luatphuan.com


Chủ đề tương tự: