Chào các bạn.
Ḿnh đang sử dụng bản cập nhật ngày 14-01-2015 theo QD48. Tính năng tự động tạo files sao lưu số liệu (ḿnh chọn 1 ngày) không hoạt động.
Trước đó ḿnh sử dụng bản cập nhật ngày 01-07-2014 th́ tính năng này hoạt động b́nh thường.

Bạn nào biết cách khắc phục xin hướng dẫn ḿnh với.

Ngô Nguyên Nhật

Cần Thơ

Chủ đề tương tự: