Xin chào các bạn,
Cho ḿnh hỏi phiếu tháo dỡ trong Kế toán sản xuất giá thành dùng để làm ǵ? Hướng dẫn quy tŕnh nhập tại phiếu này. Và giải thích rơ các ô như Mă nhập xuất, vật tư xuất, Nhập theo định mức, mă vật tư, kho xuất..?

Chủ đề tương tự: