Chào các bạn!
Ḿnh có topic này cả nhà cùng thảo luận nhé:
Xuất hàng hóa góp vốn có phát sinh chênh lệch xử lư thế nào trên phần mềm 3T (Nêu rơ định khoản và cách xử lư)?

Chủ đề tương tự: