chào các bạn!
Tiếp tục topic này nữa nhé:
Nêu cách xử lư trường hợp hàng hóa nhập tháng này, tháng sau mới có HĐ chi phí khi mua hàng về, Xử lư 3 trường hợp:
1. Hàng đă bán đi
2. Hàng chưa bán
3. Hàng đă bán và tháng sau tiếp tục mua hàng.

Chủ đề tương tự: