Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn B́nh là đối tác tin cậy của Công ty Cổ phần EZSOFT trong lĩnh vực phân phối sản phẩm phần mềm kế toán 3TSOFT tại thị trường Hải Pḥng và các tỉnh lân cận. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn B́nh hỗ trợ cho Công ty Cổ phần EZSOFT trong việc: T́m kiếm, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bảo tŕ sản phẩm.

Các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu t́m hiểu, sử dụng phần mềm và kư hợp đồng hỗ trợ sử dụng xin liên hệ với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn B́nh theo các thông tin:

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn b́nh
Điện thoại: 0316532969; Hotline: 0906127252; 0973098167

Chủ đề tương tự: