e mới vào làm cho một công ty xuất nhập khẩu.e không hiểu lắm về vấn đề tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan).các a c giải thích giúp e vs ạ.khi làm tờ khai th́ hàng đă xuất đi chưa và đă viết hóa đơn bán hàng chưa ạ

Chủ đề tương tự: