Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
 1. #1
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10

  Sao lưu dữ liệu Win 10

  Dear Tâm,
  Anh sao lưu dữ liệu nó bị như thế này là lỗi thiếu .dll là sao nhỉ?

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression: ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot load the DLL xpstar.dll, or one of the DLLs it references. Reason: 182(error not found).
  Processed 7696 pages for database 'DASANG', file 'DASANG' on file 1.
  Processed 1 pages for database 'DASANG', file 'DASANG_log' on file 1.
  BACKUP DATABASE successfully processed 7697 pages in 3.067 seconds (20.556 MB/sec).
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)

  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteRead er(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNo nQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at EZDataAccess.EZDataAccess.Backup(String ps_DatabaseName, String ps_FolderName)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at EZDataAccess.EZDataAccess.Backup(String ps_DatabaseName, String ps_FolderName)
  at EZAPP.SystemForms.FormBackupDatabase.()
  at EZAPP.SystemForms.FormBackupDatabase.(Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT/DASANG/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 3TSoft.AC.15.Pack.2015.R01
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT/DASANG/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8663 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT/DASANG/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  System.Deployment
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8671 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


  Máy khác không bị như vậy.
  Regards

  Chủ đề tương tự:
  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 2. #2
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  15
  Em nghĩ anh Google xem v́ em cũng chưa gặp lỗi này.

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 3. #3
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Anh có t́m, nhưng vẫn không hiểu nó như thế nào? Cũng không phải là người am hiều tin học nhiều nên hơi đuối. Hichic

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 4. #4
  Tham gia ngày
  24 Mar 2012
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Anh có t́m, nhưng vẫn không hiểu nó như thế nào? Cũng không phải là người am hiều tin học nhiều nên hơi đuối. Hichic
  Trước cũng gặp lỗi này khi up từ Windows 8,1 lên Windows 10. Search trên MSDN hướng dẫn phải gỡ sạch SQL rồi setup lại thì hết.


 5. #5
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenanhdung1968 Xem bài viết
  Trước cũng gặp lỗi này khi up từ Windows 8,1 lên Windows 10. Search trên MSDN hướng dẫn phải gỡ sạch SQL rồi setup lại thì hết.
  Thank, nhưng win 10 th́ không cài được SQL 2000, tuy nhiên máy khác cài win 10 vẫn backup b́nh thường, không biết bị xung đột về cái ǵ nữa ấy.

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 6. #6
  Tham gia ngày
  24 Mar 2012
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Thank, nhưng win 10 th́ không cài được SQL 2000, tuy nhiên máy khác cài win 10 vẫn backup b́nh thường, không biết bị xung đột về cái ǵ nữa ấy.
  Bạn thử cách này xem: Chọn quyền Admin " Run this program as an asministrator" cho file EZStarter.exe

  Nếu chưa khắc phục được là do lỗi hệ thống bạn sử dụng lệnh sau:

  cmd với quyền admin : (copy and paste )

  DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

  sau đó:

  sfc /scannow


  Thân.


 7. Thanks Hoang Duong đă cảm ơn bài viết này.
 8. #7
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenanhdung1968 Xem bài viết
  Bạn thử cách này xem: Chọn quyền Admin " Run this program as an asministrator" cho file EZStarter.exe

  Nếu chưa khắc phục được là do lỗi hệ thống bạn sử dụng lệnh sau:

  cmd với quyền admin : (copy and paste )

  DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

  sau đó:

  sfc /scannow


  Thân.
  Không phải lỗi hệ thống, mà có lẽ đụng phần mềm nào đó

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 9. #8
  Tham gia ngày
  24 Mar 2012
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Không phải lỗi hệ thống, mà có lẽ đụng phần mềm nào đó
  Cái này chắc ḿnh cài lại sql thôi, xem bản 32 hay 64 bit


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 206

Hành động: (Xem danh sách)

 1. 12avhz210123
 2. abfafawwa2a22
 3. afbaf2abbca2a
 4. aldtr027
 5. Anh Hưởng
 6. Anh581190
 7. Anh694176
 8. anhaici.jsc
 9. asdtrang
 10. atcsatcs
 11. atuan489
 12. atvbox2016
 13. avgmobitv881
 14. avgxz999q599k
 15. babyplaza9476934
 16. Bac08169
 17. Bach173447
 18. Bach32705
 19. Badboyxyz123
 20. Bang437725
 21. Bao006547
 22. batdongsan247
 23. batdongsan318
 24. BAY2472
 25. bdsvietnam24h
 26. benhsoithan
 27. bepthandemen
 28. Binh28018
 29. binhluan2802
 30. blbokeb
 31. bokepfr
 32. bokepid
 33. buatruavv
 34. Ca45242
 35. Ca59687
 36. Ca71895
 37. Can43211
 38. Can79527
 39. Canh21888
 40. Canh76641
 41. Canh93132
 42. caoht9x
 43. congtruong01
 44. congtruong12e
 45. Cuc527174
 46. Cung329186
 47. cuongduc077
 48. cusuhao8686
 49. cuudulieu23
 50. cuuho1234
 51. Danh567676
 52. dichvudangtinquangcao44
 53. Dien342777
 54. Dinh937623
 55. Dinhhiep
 56. dinhnghion33127
 57. doctorinirving
 58. Dong658450
 59. dsqeip80rtw
 60. duancaocap247vn
 61. dungbetion
 62. dungbvtima
 63. DungSports
 64. duyenphan121319
 65. dxmbcaocap24h
 66. fghfgdh
 67. fxvnpg
 68. grass31
 69. haanhtyty123
 70. hafafbba2aaw
 71. Hai30715
 72. Hai32764
 73. Hai96603
 74. haiantmy
 75. hangbepchien
 76. hanguyen
 77. hiennguyenpt555
 78. hieuphanhcm15
 79. Hinh861477
 80. hkqn12341234
 81. Ho42422
 82. Hoa48730
 83. Hoa76783
 84. hoahong9453
 85. hoalai1245
 86. hoalan19645
 87. hoangbds.dxmb11
 88. hoangbds.dxmb12
 89. hoangl893
 90. hocngheseoa3acba
 91. Hue336348
 92. huonglanx1999
 93. Huu41734
 94. huyclone1994
 95. huynhthienlam1231
 96. jbxwiotb
 97. jkhjklhj
 98. jmpvpzqeb
 99. Khanh04339
 100. khanh2511
 101. Khanh51701
 102. Khau788729
 103. Khoa275607
 104. Khoa989314
 105. Kien47765
 106. Kien84973
 107. koyham123456
 108. kubotabn0117
 109. lamngoc9991
 110. landduy99az
 111. lappro1307
 112. LaptopSV
 113. lhai90410
 114. luatghvn345
 115. MacHuongVT5236
 116. macvietaz
 117. maitrang7995
 118. maychamcong
 119. mimymymi
 120. mucin413
 121. nagakawa1
 122. Newtour1info
 123. ngoclanchi34232323
 124. nguyenhoa113nt
 125. nguyenkimtuongvy19112016
 126. nguyenvantinh56786
 127. nguyn722
 128. nguynthi
 129. nhadat0806
 130. nhoveem898
 131. nightwatcher21
 132. ninhhanoi
 133. ninhhovan
 134. nontakjaba
 135. od2wnrfled
 136. odvwnrflxqcs
 137. pc_dakata_it
 138. phamchicong
 139. phamdannguyen3
 140. phamphuong45
 141. Phạm ngoc
 142. phlongvn943
 143. phonglan11331
 144. Phu10573
 145. phukiencaocapdanang
 146. phukieninoccaocap304
 147. phuong78bdsa
 148. phuongtran121085
 149. prpjjwmq
 150. quangviet791
 151. rickyseo2018
 152. robinduatinxxx
 153. seoconthoi
 154. sm9dghgdh
 155. songmackenzie
 156. sxconthach
 157. Tam549400
 158. Tan84175
 159. taosung171014
 160. tbao232678
 161. Tbxd58
 162. Thai00758
 163. thaibn1984
 164. thammyviensothic283
 165. thammyviensothicc283
 166. thaophuong993
 167. The48724
 168. The64879
 169. The76559
 170. Thien14884
 171. Thien32284
 172. thienkim099
 173. thietbidanangonline
 174. thuanhai
 175. thuanthienpvc
 176. thuhuong986
 177. tienhinhconcho2018
 178. Tieu93493
 179. tigerbishogun
 180. tinhots
 181. tnkvrbox
 182. tolai2207
 183. tontuecskh
 184. Tra576348
 185. tranglinhdn1
 186. TranHoa1992
 187. trinhnghi33030
 188. trungtam11
 189. truongnghia33069
 190. ttuyen41586
 191. tuanlinh893s
 192. tudiaanh42
 193. vantoantavn
 194. vietnamtour
 195. vietsun004
 196. vietthang836
 197. voisencaocapdanang
 198. vuongngho33016
 199. vusondaugxvn
 200. wap49xmz
 201. xaydungnhatienche789
 202. Xminhanh92
 203. Xuan49814
 204. Y NhĂ£
 205. Yen74533
 206. you-cr-112

Từ khóa cho bài viết này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd