Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
 1. #1
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10

  Sao lưu dữ liệu Win 10

  Dear Tâm,
  Anh sao lưu dữ liệu nó bị như thế này là lỗi thiếu .dll là sao nhỉ?

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression: ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot load the DLL xpstar.dll, or one of the DLLs it references. Reason: 182(error not found).
  Processed 7696 pages for database 'DASANG', file 'DASANG' on file 1.
  Processed 1 pages for database 'DASANG', file 'DASANG_log' on file 1.
  BACKUP DATABASE successfully processed 7697 pages in 3.067 seconds (20.556 MB/sec).
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)

  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteRead er(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNo nQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at EZDataAccess.EZDataAccess.Backup(String ps_DatabaseName, String ps_FolderName)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at EZDataAccess.EZDataAccess.Backup(String ps_DatabaseName, String ps_FolderName)
  at EZAPP.SystemForms.FormBackupDatabase.()
  at EZAPP.SystemForms.FormBackupDatabase.(Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT/DASANG/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 3TSoft.AC.15.Pack.2015.R01
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT/DASANG/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8663 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/3TSOFT/DASANG/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8662 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  System.Deployment
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.8671 (QFE.050727-8600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


  Máy khác không bị như vậy.
  Regards

  Chủ đề tương tự:
  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 2. #2
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  15
  Em nghĩ anh Google xem v́ em cũng chưa gặp lỗi này.

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 3. #3
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Anh có t́m, nhưng vẫn không hiểu nó như thế nào? Cũng không phải là người am hiều tin học nhiều nên hơi đuối. Hichic

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 4. #4
  Tham gia ngày
  24 Mar 2012
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Anh có t́m, nhưng vẫn không hiểu nó như thế nào? Cũng không phải là người am hiều tin học nhiều nên hơi đuối. Hichic
  Trước cũng gặp lỗi này khi up từ Windows 8,1 lên Windows 10. Search trên MSDN hướng dẫn phải gỡ sạch SQL rồi setup lại thì hết.


 5. #5
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenanhdung1968 Xem bài viết
  Trước cũng gặp lỗi này khi up từ Windows 8,1 lên Windows 10. Search trên MSDN hướng dẫn phải gỡ sạch SQL rồi setup lại thì hết.
  Thank, nhưng win 10 th́ không cài được SQL 2000, tuy nhiên máy khác cài win 10 vẫn backup b́nh thường, không biết bị xung đột về cái ǵ nữa ấy.

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 6. #6
  Tham gia ngày
  24 Mar 2012
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Thank, nhưng win 10 th́ không cài được SQL 2000, tuy nhiên máy khác cài win 10 vẫn backup b́nh thường, không biết bị xung đột về cái ǵ nữa ấy.
  Bạn thử cách này xem: Chọn quyền Admin " Run this program as an asministrator" cho file EZStarter.exe

  Nếu chưa khắc phục được là do lỗi hệ thống bạn sử dụng lệnh sau:

  cmd với quyền admin : (copy and paste )

  DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

  sau đó:

  sfc /scannow


  Thân.


 7. Thanks Hoang Duong đă cảm ơn bài viết này.
 8. #7
  Tham gia ngày
  24 Jun 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenanhdung1968 Xem bài viết
  Bạn thử cách này xem: Chọn quyền Admin " Run this program as an asministrator" cho file EZStarter.exe

  Nếu chưa khắc phục được là do lỗi hệ thống bạn sử dụng lệnh sau:

  cmd với quyền admin : (copy and paste )

  DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

  sau đó:

  sfc /scannow


  Thân.
  Không phải lỗi hệ thống, mà có lẽ đụng phần mềm nào đó

  Thái độ thay đổi cuộc đời !!!

 9. #8
  Tham gia ngày
  24 Mar 2012
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  10
  Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoang Duong Xem bài viết
  Không phải lỗi hệ thống, mà có lẽ đụng phần mềm nào đó
  Cái này chắc ḿnh cài lại sql thôi, xem bản 32 hay 64 bit


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 210

Hành động: (Xem danh sách)

 1. 12avhz210123
 2. abfafawwa2a22
 3. afbaf2abbca2a
 4. aldtr027
 5. Anh Hưởng
 6. Anh581190
 7. Anh694176
 8. anhaici.jsc
 9. anhdkkd
 10. asdtrang
 11. atcsatcs
 12. atuan489
 13. atvbox2016
 14. avgmobitv881
 15. avgxz999q599k
 16. Bac08169
 17. Bach173447
 18. Bach32705
 19. Bach482081
 20. Badboyxyz123
 21. Bang437725
 22. Bang96311
 23. Bao006547
 24. baotripccc
 25. batdongsan247
 26. BAY2472
 27. bdsvietnam24h
 28. benhsoithan
 29. bepthandemen
 30. Binh28018
 31. binhluan2802
 32. Bluesphere
 33. buatruavv
 34. Ca59687
 35. Can43211
 36. Canh21888
 37. Canh76641
 38. Canh93132
 39. caoht9x
 40. congtruong01
 41. congtruong12e
 42. Cuc527174
 43. Cung329186
 44. cuongduc077
 45. cusuhao8686
 46. cuudulieu23
 47. cuuho1234
 48. danangtouristravl
 49. Danh567676
 50. Dien342777
 51. Dinh937623
 52. dinhdau2017
 53. Dinhhiep
 54. dinhnghion33127
 55. doctorinirving
 56. Dong658450
 57. dsqeip80rtw
 58. duancaocap247vn
 59. dungbvtima
 60. DungSports
 61. duyenphan121319
 62. dxmbcaocap24h
 63. fghfgdh
 64. fxvnpg
 65. grass31
 66. haanhtyty123
 67. hafafbba2aaw
 68. hai
 69. Hai30715
 70. Hai32764
 71. Hai58742
 72. Hai96603
 73. hangbepchien
 74. hanguyen
 75. hiennguyenpt555
 76. Hinh861477
 77. hkqn12341234
 78. Ho77676
 79. Hoa48730
 80. Hoa76783
 81. Hoa950529
 82. hoahong9453
 83. hoalai1245
 84. hoalan19645
 85. hoangl893
 86. hocngheseoa3acba
 87. hoctap
 88. hongthuy12345ai
 89. hopnguyen220890
 90. Hue336348
 91. huonglanx1999
 92. huyclone1994
 93. huyhuytoyota
 94. huynhthienlam1231
 95. jbxwiotb
 96. jkhjklhj
 97. jmpvpzqeb
 98. Khanh04339
 99. khanh2511
 100. Khanh51701
 101. Khau788729
 102. Khoa275607
 103. Khoa989314
 104. Kien47765
 105. Kien84973
 106. koyham123456
 107. kubotabn0117
 108. lamngoc9991
 109. landduy99az
 110. lanqh12
 111. lappro1307
 112. LaptopSV
 113. lhai90410
 114. lightknight1988
 115. Loan535162
 116. luatghvn345
 117. LyThuyh5
 118. MacHuongVT5236
 119. macvietaz
 120. Mai116959
 121. maitrang7995
 122. manhhung08
 123. mimymymi
 124. mucin413
 125. nagakawa1
 126. Newtour1info
 127. ngoclanchi34232323
 128. Ngocnhi
 129. nguyenhoa113nt
 130. nguyenhop123321
 131. nguyenkimtuongvy19112016
 132. nguyenthihop123
 133. nguyn722
 134. nguynthi
 135. nhadat0806
 136. nhoveem898
 137. nightwatcher21
 138. ninhhanoi
 139. ninhhovan
 140. nontakjaba
 141. od2wnrfled
 142. odvwnrflxqcs
 143. oligodermieenstockS123
 144. pc_dakata_it
 145. phamchicong
 146. phamphuong45
 147. Phạm ngoc
 148. phonglan11331
 149. Phu10573
 150. phukiencaocapdanang
 151. phukieninoccaocap304
 152. phuong78bdsa
 153. phuongtran121085
 154. prpjjwmq
 155. quangviet791
 156. quangvinh01
 157. robinduatinxxx
 158. seoconthoi
 159. sm9dghgdh
 160. songmackenzie
 161. Tam474243
 162. Tam549400
 163. Tan84175
 164. taosung171014
 165. tbao232678
 166. Tbxd58
 167. Thai00758
 168. thaibn1984
 169. thammyviensothic283
 170. The64879
 171. The76559
 172. Thien14884
 173. thietbidanangonline
 174. thuhuong986
 175. thuthuynt93az
 176. thutrangle3008
 177. tiasangdealer
 178. tienhinhconcho2018
 179. Tieu93493
 180. tigerbishogun
 181. tinhots
 182. tnkvrbox
 183. tolai2207
 184. Tra576348
 185. Tra981159
 186. tranglinhdn1
 187. TranHoa1992
 188. trungtam1
 189. trungtam11
 190. trungtam2
 191. trungtam3
 192. trungtam4
 193. trungtam5
 194. trungtam8
 195. trungtam9
 196. ttuyen41586
 197. tuanlinh893s
 198. tudiaanh42
 199. tungphan2105
 200. vietsun004
 201. vietthang836
 202. voisencaocapdanang
 203. vyvylo86
 204. wap49xmz
 205. xaydungnhatienche789
 206. Xuan49814
 207. Xuan89430
 208. Y NhĂ£
 209. Yen74533
 210. you-cr-112

Từ khóa cho bài viết này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd