Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
 1. #1
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  17

  Thông báo cập nhật phần mềm kế toán 3TSOFT ngày 05/11/2012

  Các nội dung cập nhật gồm:


  1. Cho phép cập nhật định mức sản phẩm từ Excel
  2. Thêm mă sản phẩm/công tŕnh khi cập nhật chứng từ kế toán từ Excel
  3. Cho phép chỉ nhập số lượng tại số dư đầu tài khoản ngoài bảng
  4. Thay đổi cách lưu chi tiết phân bổ theo định mức để lập báo cáo "So sánh giá thành định mức và thực tế"
  5. Thêm báo cáo "Bảng kê định mức sản phẩm"
  6. Bổ sung tính năng tự lưu các tài khoản khi lập báo cáo, chỉ ở một số báo cáo giá thành
  7. Và một số chi tiết nhỏ khác.


  Download bản cập nhật tại http://ezsoft.vn

  Lưu ư: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương tŕnh, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng ḿnh th́ cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong th́ lại copy vào.

  Hướng dẫn cập nhật sản phẩm, bấm vào đây

  Chúc các bạn thành công!

  Chủ đề tương tự:
  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 2. Thanks , Hoang Duong, ncxn, phamchicong đă cảm ơn bài viết này.
  Likes ncxn thích bài viết này.
 3. #2
  Tham gia ngày
  01 Jan 1970
  Bài viết
  0
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  0

  Lỗi Phục hồi dữ liệu

  Gửi Mr Tâm,

  Phiên bản 48 Tiếng Việt, tôi đă update cả App & DB, tôi Sao lưu dữ liệu th́ ok, nhưng Phục hồi dữ liệu th́ bị lỗi như h́nh sau:
  Loi phuc hoi du lieu.jpg

  Nội dung trong hộp thoại thông báo lỗi:

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression: ---> System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: Shared Memory Provider, error: 1 - I/O Error detected in read/write operation)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlExc eption exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnErro r(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WriteSn i()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WritePa cket(Byte flushMode)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.Execute Flush()
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TdsExecuteRPC(_Sql RPC[] rpcArray, Int32 timeout, Boolean inSchema, SqlNotificationRequest notificationRequest, TdsParserStateObject stateObj, Boolean isCommandProc)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderT ds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader( CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNo nQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at EZDataAccess.EZDataAccess.GetBuffer(String ps_VarName)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at EZDataAccess.EZDataAccess.GetBuffer(String ps_VarName)
  at EZAPP.SystemForms.FormMain.OnClosed(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4984 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  EZStarter
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/1_i-Smart/Database_i-smart/3TSoft%202010%20SMEs/EZStarter.exe
  ----------------------------------------
  EZAPP
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/1_i-Smart/Database_i-smart/3TSoft%202010%20SMEs/EZAPP.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4977 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4984 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4980 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  EZDataAccess
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 0.0.0.0
  CodeBase: file:///D:/1_i-Smart/Database_i-smart/3TSoft%202010%20SMEs/EZDataAccess.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  System.Deployment
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


 4. #3
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Đến từ
  Thái B́nh
  Bài viết
  874
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  13
  Nếu bạn update thành công rồi th́ vui ḷng update lại một lần nữa v́ bản thân khi bạn khôi phục lại th́ có nghĩa là đang để đống dữ liệu cũ vào phần mềm mới rồi

  Hỗ trợ online 3TSoft 24/24 ym: phamchicong2603 phone: 0989.782.081
  Đào tạo online và chuyển dữ liệu từ mọi phần mềm vào phần mềm 3TSoft
  Cài đặt và đào tạo sử dụng phần mềm 3TSoft tại doanh nghiệp theo yêu cầu

 5. #4
  Tham gia ngày
  16 Jun 2010
  Bài viết
  2.113
  Post Thanks / Like
  Năng lực viết bài
  17
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvi121206 Xem bài viết
  Gửi Mr Tâm,

  Phiên bản 48 Tiếng Việt, tôi đă update cả App & DB, tôi Sao lưu dữ liệu th́ ok, nhưng Phục hồi dữ liệu th́ bị lỗi như h́nh sau:
  Loi phuc hoi du lieu.jpg

  Nội dung trong hộp thoại thông báo lỗi:

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NotSupportedException: Invalid expression: ---> System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: Shared Memory Provider, error: 1 - I/O Error detected in read/write operation)
  Lỗi này là do bạn khi đặt tên cơ sở dữ liệu th́ bạn không đặt theo quy định của SQL (không được có kư tự đặc biệt, không được bắt đầu bằng chữ số). Bạn đặt tên cơ sở dữ liệu của bạn có dấu trừ.

  "Double G" = "GIVE 2 GET"

 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 0

Hành động: (Xem danh sách)

There are no names to display.

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd