CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THIÊN PHÚ

NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI, HOÀN THIỆN CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH.
Hotline: Kế toán trưởng:Mr.Thái Thượng 0905 024 668
Website: http://ketoanthienphu.com/
************************

Thưa quư Doanh nghiệp, để công việc kế toán không c̣n làm đau đầu biết bao kế toán trong nghề , đồng thời cũng giải quyết mối lo tiềm ẩn và vấn đề Tài chính – Kế toán trong các Doanh nghiệp, ban Tài chính - Kế toán chúng tôi xin gửi tới Quư Doanh nghiệp dịch vụ “Tư vấn và hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế “một cách nhanh, chính xác và hiệu quả với mức chi phí tối ưu nhất cho mọi loại h́nh Doanh nghiệp.
Đặc biệt dịch vụ “Tư vấn và hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế” giúp Doanh nghiệp đạt được những mục đích sau đây :
- Sổ sách đúng và đủ theo các chuẩn mực, thông tư và quy định kế toán mới nhất.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin.
- Hoàn thiện hồ sơ nhanh và chính xác.
- Giúp Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch giữa doanh thu và chi phí , tối đa hóa lợi nhuận cho Doanh nghiệp.
- Giá rẻ.
Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị nhiều kinh nghiệm, khả năng phân tích tài chính và xử lư các t́nh huống nhanh, pḥng Tài chính - Kế toán chúng tôi sẽ mang đến cho Quư Doanh nghiệp một giải pháp hoàn hảo cho công tác kế toán tại đơn vị, bảo đảm tính chính xác, tuân thủ theo pháp luật. Do đó, chúng tôi gửi kèm theo đây thông tin dịch vụ “Tư vấn và hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế” để quư Doanh nghiệp tham khảo :
1. Kế toán thuế :
- Làm báo thuế hàng tháng, quư, năm theo quy định.
- Lập quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp, thu nhập cá nhân...
- Hoạch định chi phí, hạn chế tối đa số thuế phải nộp.
- Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, giải tŕnh với cơ quan thuế khi quyết toán trực tiếp.
- Báo cáo chứng từ mua – bán, cân đối chứng từ mua – bán cho Doanh nghiệp.
- Luôn sát sao với Doanh nghiệp để cập nhập thông tin, xử lư chi tiết chính xác nhất.
- Tư vấn cho Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và cân đối kế hoạch giữa Doanh thu và chi phí.
- …….
2. Kế toán tài chính :
- Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán.
- Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm.
- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương.
- Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản.
- Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh (tháng, quư, năm)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Trực tiếp – Gián tiếp )
- Thẩm định và lập báo cáo tài chính hàng tháng, quư, năm theo quy định.
- Tư vấn cho Doanh nghiệp xây dựng mô h́nh kế toán tối ưu, tổ chức và điều hành bộ máy sao cho hiệu quả nhất.
- Chịu trách nhiệm giải tŕnh khi Doanh nghiệp quyết toán thực tế.
- …….
Và các thông tin có liên quan khác…

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
ĐVT : VNĐ

Số hóa đơn Báo cáo hàng Làm số sách Báo cáo Quyết toán
,chứng từ tháng kế toán hàng quư Cuối năm
hàng tháng

0-3 300.000 350.000 100.000 1.500.000

4-6 350.000 400.000 100.000 2.000.000

7-9 400.000 450.000 100.000 2.000.000

10-20 500.000 550.000 100.000 2.500.000

20-25 1.000.000 1.500.000 200.000 3.500.000

Mỗi HĐ, 10.000 10.000 10.000 10.000
chứng từ
tiếp theoMọi thông tin chi tiết xin liên hệ :
Kế toán trưởng : Mr. Thái Thượng 0905 024 668
Địa chỉ : Phú Đô, Mễ Tŕ, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Yahoo: bonghongdenntt ( trả lời trực tuyến )
Email : ketoanthienphu68@gmail.com
Website: http://ketoanthienphu.com/
Ghi chú: Các công ty ngoài TP.HN mọi giao dịch bằng email và thanh toán bằng chuyển khoản.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quư Doanh nghiệp !.
Trân trọng !
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THIÊN PHÚ
BAN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chủ đề tương tự: