3TSoft - Cách kê khai hàng hóa cho biếu tặng

15/01/2019 |  Lượt xem: 628

CÁCH KÊ KHAI THUẾ HÓA ĐƠN HÀNG CHO BIẾU TẶNG


Hướng dẫn cách kê khai thuế hàng cho biếu tặng, cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng; Cách kê khai hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ; Kê khai hàng tra đổi, trả thay lương cho người lao động.


1. Quy định về hàng cho biếu tặng:

-  Khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng thì phải lập hóa đơn.

-  Khi xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường và giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương.

Cách kê khai hóa đơn hàng cho biếu tặng:
* Bên cho biếu tặng:

Khi mua hàng về cho biếu tặng: Các bạn kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai 01/GTGT như mua hàng bình thường (Nếu đủ điều kiện khấu trừ).

Khi xuất hàng cho biếu, tặng: Kê khai vào Chỉ tiêu 26 đến 32a trên tờ khai 01/GTGT (theo thuế suất tương ứng của mặt hàng) như bán hàng bình thường.

Ví dụCông ty TNHH EZSOFT có chương trình tri ân khách hàng là: Tặng các đối tác, khách hàng 1 hộp giỏ quà Tết, khi mua hàng hóa đơn trị giá: 2.000.000/1 giỏ, tiền thuế GTGT: 200.000
- Công ty mua về tặng ngay cho khách hàng => Cty xuất hóa đơn giá trị: 2.000.000, tiền thuế GTGT: 200.000

   * Bên nhận được hàng cho biếu tặng:

-  Vì bên nhận không phải thanh toán nên nên Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

-  Bên nhận không phải kê khai hóa đơn hàng cho biếu tặng được nhận.

2. Quy định về hàng xuất tiêu dùng nội bộ:

-  Khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất) thì phải lập hóa đơn GTGT.

-  Trên hóa đơn ghi "dòng giá bán: là giá không có thuế GTGT" ; Dòng "Thuế suất và tiền thuế GTGT: Không ghi gạch chéo

-  Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

 

Live Help - Online