3TSoft - Cách xử lí quỹ tiền mặt bị âm

13/02/2019 |  Lượt xem: 980

Việc để quỹ tiền mặt bị âm là không phù hợp với thực tế. Do đó quỹ tiền mặt bị âm sẽ không được cơ quan Thuế chấp nhận, và làm xấu báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đây là lý do mà kế toán phải đưa ra giải pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất.

1. Nguyên nhân âm quỹ tiền mặt

- Kế toán hạch toán thiếu nghiệp vụ thu tiền hoặc khống nghiệp vụ chi tiền

Việc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu tiền sẽ làm giảm khoản thu tiền tại doanh nghiệp. Việc làm nhiều phiếu chi tiền khống cho cùng 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ làm tăng số tiền chi của doanh nghiệp. Đây cũng là lý do khiến tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bị âm.

- Lỗi do ghi chép sổ sách, chứng từ, hạch toán, phân công công việc.

+ Việc ghi sổ tiền thu chi vào sổ sách (sổ cái, sổ quỹ) không khớp với số tiền thực tế cũng khiến cho tiền mặt bị âm. Hoặc kế toán thu nhập thiếu hoặc làm mất chứng từ thu, chi…

+ Không có sự đối soát sổ sách thường xuyên giữa kế toán và thủ quỹ.

+ Ngoài ra, việc hạch toán sai cũng là nguyên nhân khiến quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp bị âm.

- Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.

- Kế toán hạch toán sai trình tự Chi tiền trước, thu tiền sau: Việc kế toán hạch toán sai trình tự sẽ làm cho sỗ quỹ tiền mặt bị âm tại những thời điểm trong kỳ hạch toán.

- Kế toán hạch toán thu, chi ngoại tệ theo các phương pháp không nhất quán.

2. Cách xử lí âm quỹ tiền mặt

Cách 1: Đẩy 1 số khoản chi sang kỳ sau

Các khoản chi nội bộ, các khoản chi không liên quan đến hóa đơn GTGT, có thể chuyển sang kỳ sau để làm giảm lượng chi tiền trong kỳ này như: Chi lương nhân viên, chi tạm ứng…

Cách 2: Tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp

- Kiểm tra xem các thành viên trong công ty đã góp đủ vốn điều lệ hay chưa? Trong trường hợp các thành viên chưa nộp đủ vốn điều lệ thì bổ sung ngay bút toán góp vốn bằng tiền mặt.

- Cá nhân hoàn toàn có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền mặt. Cách làm này giúp tăng tiền mặt tại doanh nghiệp. Nếu đối tượng góp vốn là doanh nghiệp thì phải chuyển qua ngân hàng -> Khi đó, cần chú ý hợp thức hóa của chứng từ.

Thủ tục tăng vốn điều lệ phức tạp và cần thời gian, do vậy yêu cầu cao kinh nghiệm của kế toán. Giải pháp này hiệu quả, mang lại lợi ích nhiều mặt. Tuy nhiên cần chú ý để làm tờ khai phí môn bài và thay đổi tiền phí môn bài.

Hạch toán:

Nợ TK 111

Có TK 411

Cách 3: Tạo nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền bằng tiền mặt

Cách làm này giúp tăng thu tiền mặt tại doanh nghiệp, làm giảm âm tiền nên kế toán phải chuẩn bị chứng từ tạm ứng, thanh toán công nợ cần thiết.

Hạch toán: 

Nợ TK 111

Có TK 131

Cách 4: Làm hợp đồng vay mượn cá nhân

Cách làm này khá an toàn và hay được sử dụng ngoài thực tế. Kế toán có thể làm hợp đồng vay mượn với cá nhân giám đốc hoặc người trong hoặc ngoài công ty.

Làm theo cách này sẽ giúp:

- Doanh nghiệp không phát sinh chi phí tài chính (nếu vay với lãi suất 0%).

- Làm tăng khoản Thu tiền tại doanh nghiệp (Kế toán phải làm phiếu thu).

Cách 5: Tạm thời chưa trả các khoản cho nhà cung cấp

Cách làm này sẽ giúp doanh nghiệp giảm khoản chi tiền, giúp cân đối âm tiền mặt.

Bao giờ có tiền sẽ thanh toán sau.

Cách 6: Nếu không phát sinh tờ khai thuế TNCN thì có thể treo có TK 334 các tháng chỉ làm bút toán tạm ứng cho người lao động mà không thanh toán hết lương

Live Help - Online