3TSoft - Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft

22/09/2015 |  Lượt xem: 4225

Kính chào Quý khách hàng!

Sau đây, 3TSoft xin hướng dẫn Quý khách hàng cách cài đặt Phần mềm kế toán 3TSoft.

 

PHẦN I: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Bước 1: Tải bộ cài phần mềm tại đây.

  • Quý khách hàng lưu ý lựa chọn đúng bộ cài phần mềm theo đúng Chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng vào năm tài chính muốn nhập liệu.

Bước 2: Giải nén thư mục cài đặt.

  • Copy thư mục bộ cài 3TSoft vừa tại về vào ổ D hoặc E (Khác ổ C). Thao tác này giúp cho dữ liệu được an toàn hơn và không bị gỡ/ mất khi cài lại win.
  • Giải nén thư mục bộ cài 3TSoft bằng cách: Đặt chuột vào bộ cài 3TSoft → Chuột phải → Chọn Extract Here.
Hình minh họa
 

 

 

Bước 3: Cài đặt

3.1.   Cài chương trình:

  • Vào thực mục theo đường dẫn 3TSOFT/SETUP/3TSoft sẽ thấy chương trình setup.exe
Hình minh họa
 
  • Kích đúp vào setup.exe để cài đặt chương trình phần mềm. Hiện bảng cài đặt chỉ cần nhấn "Next" liên tiếp tại các màn hình cài đặt đến khi cài đặt xong "Close".
  • Kết quả sẽ thấy biểu tượng phần mềm kế toán 3TSoft ngoài màn hình máy tính.
Hình minh họa
 
                          

 

2.   Cài đặt SQL - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

·      Chọn thư mục SETUP

·      Chọn thư mục MSSQLServer

-    Chạy file AutoInstallSQL (Chương trình sẽ tự đồng cài SQL với tên SQL là DB3TSOFT, mật khẩu SQL là 3TSoft.vn)

-    Chạy file SQLEXPR để cài thủ công SQL

Chi tiết xem tại: http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?1559-Cai-at-Microsoft-SQL-Server-2005

 

Phần II: Tạo mới dữ liệu và khai báo ban đầu

Bước 1: Tạo mới CSDL. Mở phần mềm à Chọn hiển thị

·      Đặt tên cho CSDL. Lưu ý: Đặt tên CSDL viết tiếng việt không dấu, không dùng dấu cách hoặc các ký tự đặc biệt, không bắt đầu đặt tên bằng chữ số.

·   Chọn đường dẫn đến file BACKUP (nếu để phần mềm tự động sao lưu dữ liệu thì chọn đến đúng file BACKUP)

·      Nhấn tạo mới dữ liệu

·      Chọn đường dẫn đến file DATABASE (thư mục lưu trữ dữ liệu) để tạo mới CSDL

 

 

Bước 2: Khai báo ngày bắt đầu hạch toán và ngày khoá sổ

·      Khai báo ngày bắt đầu hạch toán

Hệ thống à Chọn đơn vị cơ sở à Yes àẤn F3 à Sửa ngày bắt đầu hạch toán cũng như các thông tin khác.

·      Khai báo ngày Khóa dữ liệu

Hệ thống à Khóa dữ liệu à Chọn ngày khóa dữ liệu.

Khoá dữ liệu nhằm mục đích bảo đảm dữ liệu từ ngày khoá trở về trước sẽ không bị ảnh hưởng. Muốn xóa chứng từ mà phần mềm báo dữ liệu đã khóa thì để ngày khóa dữ liệu trước ngày muốn sửa hoặc xóa chứng từ.

·      Khai báo số dư đầu kỳ

Thống kế à Số dư đầu kỳ tài khoản à Nhấn Enter à Nhấn F2 để thêm mới.

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu