3TSoft- Cập nhật diễn giải song ngữ từ excel

29/04/2020 |  Lượt xem: 507

I.MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Trong quá trình lập chứng từ, bạn chưa nhập diễn giải sang ngôn ngữ thứ 2 (tiếng anh, tiếng trung,…) đối với các chứng từ, thay vì phải vào từng chứng từ để cập nhật diễn giải ngôn ngữ thứ 2, bạn có thể sử dụng công cụ cập nhật diễn giải song ngữ trên phần mềm 3tsoft

II.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Kết xuất bảng kê chứng từ sang Excel

Trợ giúp --- > 6. Kết xuất “bảng kê chứng từ” sang Excel- Export the “Document list” into Excel

Bước 2: Điền thông tin

Thời gian kết xuất dữ liệu: Chọn thời gian chứng từ phát sinh

Đường dẫn tệp kết xuất- Path of exported file: Chọn nơi lưu và đặt tên cho tệp.---- > Save --- > Thực hiện

Bước 3: Thêm diễn giải ở file excel vừa tải xuống

Sau khi điền xong diễn giải, ấn save để lưu lại

Bước 4: Cập nhật lại file excel vào phần mềm

Trợ giúp --- > 7. Cập nhật “bảng kê chứng từ” sang Excel- Import the “Document list” into Excel

Sau đó điền thông tin vào bảng:

Nguồn: Để tiếng anh

Đích: Để tiếng anh

Dẫn đường dẫn tệp chứng từ tới file excel vừa lưu ở Bước 3--- > Thực hiện

Kết quả đạt được: Diễn giải tiếng anh đã được tự động điền vào chứng từ

Chúc quý khách hàng thành công!