3TSoft - Cập nhật ngày 08/04/2019

03/04/2019 |  Lượt xem: 2050

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT BAO GỒM:

  1. Kết nối hóa đơn điện tử MInvoice, VNInvoice
  2. Phân bổ chi phí từ phân bổ chung sẽ không lấy vật tư thừa
  3. Xóa hệ số phân bổ công trình, sản phẩm khi cập nhật lại từ Excel
  4. Sửa lỗi báo cáo "Chi tiết phát sinh chi phí theo tài khoản" đang lấy cả chứng từ Hủy
  5. Bổ sung chức năng cập nhật sản phẩm dở dang, vật tư chưa sử dụng tại phân xưởng từ Excel
  6. Cho phép sửa hạn thanh toán khi cấm sửa giá, tiền
  7. Tích hợp công cụ Hỗ trợ trực tuyến 3TViewer
  8. Và một số chi tiết khác ...
 
 
3TViewer:
 

Lưu ý:

1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

2. Các nội dung cập nhật này đã được nâng cấp cho tất cả các phiên bản của Phần mềm kế toán 3TSoft.

NGÀY PHÁT HÀNH: 08/04/2019

Live Help - Online