3TSoft - Chênh lệch tỷ giá

14/05/2020 |  Lượt xem: 807

Kính chào Quý khách hàng!

PHẦN MỀM 3TSOFT SẼ TỰ TÍNH TỶ GIÁ CHÊNH LỆCH

Mỗi khi làm kế toán xuất nhập khẩu liên quan đến ngoại tệ sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá mà bạn đang không biết là phần mềm tự tính chênh lệch ở đâu? Hãy tìm hiểu bằng cách tạo 1 data trắng và làm “PHIẾU NHẬP KHẨU” & “BÁO NỢ” . Chúng ta sẽ có bước như sau:

1, Vào menu Hệ thống – Khai báo tham số hệ thống - Phần I – Tính chênh lệch tỷ giá – Theo tỷ giá thực tế

2, Vào menu Hệ thống – Khai báo tham số chứng từ - Phiếu nhập kho – F3 để sửa – Thuế xuất nhập khẩu – Có ( nếu có thuế nhập khẩu)

3, Vào menu Hệ thống – Khai báo tham số chứng từ - Báo nợ – F3 để sửa – Theo dõi nhiều loại tiền- Có ( nếu sử dụng nhiều loại tiền )

Hoàn thành xong 3 bước trên bạn vào nhập phiếu bình thường, trong Phiếu nhập kho bạn nhập kho theo tỷ giá ghi nhận nợ , trong phiếu Báo Nợ bạn nhập kho theo tỷ giá xuất quỹ. ( Cả 2 phiếu bạn đều phải chi tiết khác hàng và tờ khai cho từng phiếu thì mới được nhé! )

Tiếp theo bạn vào bảng cân đối phát sinh kiểm tra sẽ thấy tài khoản 6356 ( Lỗ tỷ giá) hoặc 5156( Lãi tỷ giá) xuất hiện đó chính là chênh lệch tỷ giá mà phần mềm đã tự động tính giúp các bạn.

Đối với xuất khẩu bạn làm tương tự nhé!

Chúc quý khách hàng thành công!