3TSoft - Hướng dẫn nâng cấp phần mềm và CSDL

15/09/2015 |  Lượt xem: 2671

Với mỗi phần mềm, việc cải thiện và nâng cấp phần mềm thường xuyên xảy ra. Với bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp chương trình và cơ sở dữ liệu trong phần mềm 3TSoft.

Ngoài ra, một số trường hợp bạn thường gặp dẫn đến việc nâng cấp như gắn dữ liệu cũ vào phần mềm mới hoặc phục hồi CSDL cũ vào phần mềm mới. Khi nâng cấp chương trình nhưng quên không nâng cấp CSDL dẫn đến phần mềm thông báo lỗi “Chương trình và CSDL không đồng bộ, cần nâng cấp CSDL” hoặc nhập chứng từ và lưu lại thì nó thông báo “Đã có lỗi trong quá trình lưu chứng từ”. Tất cả trường hợp trên thì bạn cần phải nâng cấp chương trình và CSDL. Có 2 cách để thực hiện nâng cấp bao gồm: 

1. Nâng cấp thủ công chương trình và CSDL 

Bước 1: Tải file nâng cấp theo đúng thông tư, quyết định tại đây.

Bước 2: Giải nén thư mục nâng cấp.

Bước 3: Nâng cấp chương trình.

     -   Xác định thư mục cài phần mềm:

Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft trên màn hình Desktop chọn Properties.

-  Chọn file nâng cấp chương trình sau khi đã được giải nén  

-  Dẫn đường dẫn đến thư mục cài chương trình để nâng cấp (Chú ý cần thoát chương trình để nâng cấp)

Bước 4:  Nâng cấp cơ sở dữ liệu:

 

      -   Chọn thư mục update CSDL 

      -   Chạy file EZRUNUPDATE 

      -   Copy toàn bộ thông tin kết nối ở phần Hiển thị của chương trình (riêng mật khẩu phải gõ tay, nếu cài SQL tự động thì mật khẩu để là 3TSoft.vn)

2. Nâng cấp tự động cả chương trình và CSDL 

Bước 1:  Vào thư mục cài đặt phần mềm. (VD: C:\Program Files (x86)\3TSoft 2018 General).

Bước 2:  Chạy file EZRUNUPDATE

Bước 3:   Điền thông tin kết nối và ấn Thực hiện. 

(Lưu ý: Với những phiên bản đã quá cũ (2017.R01 trở về trước) thì phải thực hiện nâng cấp thủ công lên phiên bản 2017. R01 theo hướng dẫn ở cách 1 sau đó mới thực hiện nâng cấp tự động theo hướng dẫn ở cách 2)

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu