3TSoft - Hướng dẫn sử dụng Hỗ trợ trực tuyến 3TViewer

18/03/2019 |  Lượt xem: 2846

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phần mềm hỗ trợ trực tuyến 3TViewer 

Bước 1: Khởi động

 

Sau khi khởi động thành công, màn hình chính của chương trình Hỗ trợ trực tuyến 3TViewer sẽ hiện ra.

 

Bước 2: Tạo yêu cầu hỗ trợ

Cách 1: Tạo yêu cầu hỗ trợ khi chưa khởi động 3TSoft

 

Cách 2: Tạo yêu cầu hỗ trợ khi đang sử dụng 3TSoft

 

Lưu ý: Tại tiêu đề của tất cả các cửa sổ trong phần mềm 3TSoft đều có nút để tạo yêu cầu hỗ trợ.

 

Bước 3: Nhập nội dung cần hỗ trợ và Gửi tới bộ phận hỗ trợ

 

Đây là phiên bản thử nghiệm chức năng "Hỗ trợ trực tuyến" của 3TSoft. Rất mong các bạn thông cảm và góp ý để 3TSoft ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúc các bạn thành công!
Live Help - Online