3TSoft - Hướng dẫn sử dụng Hỗ trợ trực tuyến trong 3TSoft

25/06/2017 |  Lượt xem: 3000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tuyến trong 3TSoft

 

PHẦN I: HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

EZSOFT.,Ltd

Bước 1: Khởi động

 

Bước 2: Đăng nhập

Bước 2.1:

 

Bước 2.2:

 

PHẦN II: KHÁCH HÀNG

Bước 1: Tạo yêu cầu hỗ trợ

Cách 1:

 

Cách 2: Bấm chuột trái vào chức năng “Hỗ trợ trực tuyến” tại màn hình chính của 3TSoft

 

Cách 3:

 

Bước 2: Nhập nội dung cần hỗ trợ

Lưu ý: Trường hợp bộ phận hỗ trợ không có người nào online thì bạn sẽ nhận được thông báo theo hình dưới và hãy chọn giải pháp Hỗ trợ từ cộng đồng

 

EZSOFT.,Ltd

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ của khách hàng sẽ được thêm vào danh sách yêu cầu hỗ trợ tại máy tính của các hỗ trợ viên

EZSOFT.,Ltd

Tiếp nhận yêu cầu

 

EZSOFT.,Ltd

Trường hợp hỗ trợ viên cần vào máy tính của khách hàng để hỗ trợ được tốt hơn, hỗ trợ viên sẽ yêu cầu được xem màn hình máy tính của khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý thì sẽ bấm “Yes”.

 

EZSOFT.,Ltd

Kết quả sau khi khách hàng đồng ý chia sẻ màn hình:

 

EZSOFT.,Ltd

Kết thúc hỗ trợ

 

PHẦN III: LỊCH SỬ HỖ TRỢ

Trường hợp EZSOFT.,Ltd hoặc KHÁCH HÀNG muốn xem lại lịch sử hỗ trợ trước đó.

  

PHẦN II: HỖ TRỢ TỪ CỘNG ĐỒNG

 

Live Help - Online