3TSoft - Phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

18/02/2019 |  Lượt xem: 929
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là một trong những báo cáo rất quan trọng của doanh nghiệp. Nó thể hiện việc sử dụng hóa đơn GTGT của doanh nghiệp như thế nào. Tuy nhiên một số doanh nghiệp lại không để ý đến hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dẫn đến mắc phải một số hình phạt không đáng có. Vậy nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bị phạt bao nhiêu?
3TSoft xin chia sẻ quy định về mức phạt nộp chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Theo quy định tại điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

-->>Có thể tổng kết thành bảng sau: 

Mức phạt Số ngày nộp chậm
Phạt cảnh cáo Từ ngày 01 đến 5 ngày
Phạt cảnh cáo
(Nếu có tình tiết giảm nhẹ)
Từ ngày 06 đến 10 ngày
Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000  Sau 10 ngày
Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 Sau 20 ngày (Đây là hành vi không nộp BC sử dụng hóa đơn

Lưu ý:

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng

– Ngoài bị phạt tiền, DN phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

– Trường hợp DN phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo thì không bị xử phạt.

Kể từ ngày 1/8/2016 theo Nghị đinh 49 và Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 15/12/2016 quy định:

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì "không bị phạt tiền”.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Live Help - Online