3TSoft - Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

07/11/2018 |  Lượt xem: 137

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU MỚI NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể: Đối tượng, hồ sơ, mức lương đóng, phương thức đóng BHXH cụ thể như sau:

- Trước khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN các bạn cần biết những đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng hàng tháng,... 

- Tiếp theo các bạn cần chú ý: Có cơ quan BH yêu cầu làm và có cơ quan không yêu cầu làm, đó là phải có thang bảng lương có đóng dấu xác nhận của Phòng LĐTBXH. Nên các bạn phải xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng LĐTBXH sau đó: Mang thang bảng lương đó cùng với hồ sơ tham gia BH đi nộp cho cơ quan BH.

I. Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị tham gia lần đầu; đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Người lao động cần chuẩn bị:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

- Giấy tờ chứng minh đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) theo Phụ lục 03.

- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đăng ký đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Nơi nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng. (Liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm Quận, Huyện để biết chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ).

Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. DN phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ qua phần mềm KKBHXH.

II. Thủ tục hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT

HỒ SƠ CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

- Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Doanh nghiệp: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

* Người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.

* Doanh nghiệp:

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề ho