3TSoft - Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

22/01/2019 |  Lượt xem: 733

THỦ TỤC MUA CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

Để chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân có thu nhập bị khấu trừ thuế, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn sau.

I. Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

1. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu số 17/TNCN - ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.

3. Giấy giới thiệu của cơ quan.

4. Bản photo CMND của người xin cấp (có tên trong giấy giới thiệu). Kèm theo Chứng minh thư nhân dân bản chính để đối chiêu.

 

Tất cả hồ sơ mang nộp ở Phòng ấn chỉ cục thuế.

- Sau đó sẽ được cấp 1 sổ ST 10 & 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế có 50 số, mỗi số có 2 liên: liên 1 : liên báo soát và lưu, liên 2 giao cho cá nhân được khấu trừ thuế

II. Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Chú ý: Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do Cơ quan thuế cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu số CTT25/AC) ban hành kèm theo quyết định số 440/QĐ-TCT.

 

Live Help - Online