Cập nhật phiên bản HTKK

Chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK sắp có hiệu lực

20/03/2017 | Số lần xem: 1443

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.3.1, HTKK 3.4.1, iTaxviewer 1.2.1 (ngày 12/11/2016)

15/11/2016 | Số lần xem: 1010

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0 (ngày 23/09/2016)

01/10/2016 | Số lần xem: 2071

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.8 (ngày 12/08/2016)

16/08/2016 | Số lần xem: 1235

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.7 (ngày 16/03/2016)

17/03/2016 | Số lần xem: 1721

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.6 (ngày 11/03/2016)

12/03/2016 | Số lần xem: 1565

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5 (ngày 19/02/2016)

19/02/2016 | Số lần xem: 1456

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.4 (ngày 11/09/2015)

11/09/2015 | Số lần xem: 2064

Tổng hợp, hướng dẫn những nội dung mới về thuế thu nhập doanh nghiệp, hiệu lực từ 30/08/2015

15/08/2015 | Số lần xem: 3962

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1 (ngày 27/03/2015)

28/03/2015 | Số lần xem: 2668
Live Help - Online