3TSoft - Gắn dữ liệu cũ phần mềm 3TSoft

03/11/2014 |  Lượt xem: 8555

Bài viết trình bày phần gắn dữ liệu với máy được cài Microsoft SQL server 2005
Bước 1: Chọn biểu tượng phần mềm kế toán 3TSOFT trên màn hình và mở: xuất hiện giao diện đăng nhập của phần mềm

Nhấn vào vào nút "<< Hiện thị" tiến hành nhập Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu 

  • Máy chủ: Là tên máy chủ cơ sở dữ liệu, mặc định là “(LOCAL)\DB3TSOFT”
  • Người sử dụng: Là tên truy cập SQL Server, mặc định là “SA”
  • Mật khẩu: Là mật khẩu truy cập SQL Server, mặc định là “3TSoft.vn”
  • Tên cơ sở dữ liệu: Là tên file dữ liệu giống với tên Cơ sở dữ liệu cũ

Như vậy trong trường hợp máy tính của bạn đã cài SQL Server rồi thì “Người sử dụng” và “Mật khẩu” là của SQL Server đã cài đặt (nếu không biết được "Người sử dụng" và "Mật khẩu" thì bỏ trống cả hai chỉ tiêu này)
Chỉ gắn được dữ liệu trong trường hợp phiên bản Microsoft SQL server trên máy mới bằng hoặc cao hơn phiên bản Microsoft SQL server trước đây

Bước 2: Tại mục “Backup” bấm vào nút 3 chấm (…) để chọn đường dẫn đến thư mục để chứa các tệp sao lưu tự động của chương trình, như hình dưới:

Sau đó chọn OK để quay lại màn hình đăng nhập và thông tin kết nối 
Bước 3: Gắn cơ sở dữ liệu

Nhấn vào Gắn dữ liệu cửa sổ Tệp dữ liệu để gắn cơ sở dữ liệu lần lượt nhấn vào (...) ở dòng Tệp dữ liệu để chọn file dữ liệu (*.mdf) và Tệp lịch sử để chọn file lịch sử (*.LDF) Sau khi chọn xong bấm “Thực hiện” để chương trình tự động chạy đến khi có thông báo đã thực hiện xong.

Sau khi gắn dữ liệu, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm với tên người sử dụng mật khẩu cũ bấm Chấp nhận là vào được phần mềm.
Xin trân trọng kính chào và chúc thành công! 

Live Help - Online