Hướng dẫn cập nhật phần mềm 3TSoft

03/08/2014 |  Lượt xem: 4703

Yêu cầu:

  1. Máy tính đã cài chương trình 3TSoft 2010 và vẫn hoạt động được. Khi thực hiện cập nhật, các tính năng mới sẽ được tự động nâng cấp, các lỗi trong chương trình sẽ được tự động sửa chữa.
  2. Sản phẩm 3TSoft 2010 gồm: 3TSoft 2010 General (Đơn ngữ tiếng Việt Quyết định 15), 3TSoft 2010 SMEs (Đơn ngữ tiếng Việt - Quyết định 48), 3TSoft 2010 for Vietnamese and Chinese (Song ngữ Việt -  Trung), 3TSoft 2010 for Vietnamese and English (Song ngữ Việt - Anh) 3TSoft 2010 for Vietnamese and Japanese (Song ngữ Việt - Nhật) nếu bạn đang dùng phiên bản nào thì phải chọn tải về phiên bản cập nhật dành cho phiên bản đó.
  3. Phải chắc chắn đã đóng chương trình 3TSoft 2010 trước khi thực hiện việc nâng cấp phiên bản phần mềm.
Các bước thực hiện:
Ở đây chúng tôi sẽ làm mẫu hướng dẫn trên phiên bản 3TSoft 2010 General – Quyết định 15, đối với phiên bản khác các bạn tải về bản cập nhật tương ứng và làm tương tự.

Bước 1: Xác định đường dẫn đến thư mục cài đặt.
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 General cần nâng cấp chọn Properties.

Tại đây ta xác định được đường dẫn của thư mục cần nâng cấp như hình:

Bước 2: Tiến hành giải nén và nâng cấp.
Truy cập vào trang chủ phần mềm http://ezsoft.vn, chọn nâng cấp


Trang Nâng cấp xuất hiện tiến hành chọn Cập nhật phần mềm (chú ý: lựa chọn theo quyết định hoặc phiên bản phần mềm) ở đây chọn quyết định 15
Để xem những thay đổi bổ sung trong phiên bản cập nhập thì vào Chi tiết nội dung cập nhật
 

Tiến hành download file "UPDATE_15"  về máy
Bạn vào thư mục chứa bộ nâng cấp phần mềm có tên là "UPDATE_15" vừa tải về được và tiến hành giải nén.

Sau khi giải nén xong bạn làm theo các bước như sau:
  • Chạy file UPDATE_15.exe trong foder vừa giải nén được.
  • Tại mục Browse... chọn đường dẫn của thư mục cần nâng cấp vừa xác định được ở bước 1.
  • Chọn Install để kết thúc quá trình cập nhật phiên bản phần mềm.

Việc tiếp theo bạn chỉ cần đợi phần nâng cấp tự động cài đặt vào thư mục phần mềm.

Chúc các bạn thành công!