Phần mềm kế toán 3TSoft: Kết chuyển thuế GTGT

13/08/2015 |  Lượt xem: 2775

Giá trị “Thuế GTGT kỳ trước chuyển qua” - Chỉ tiêu số 11, luôn được xác định bằng số dư nợ trên tài khoản thuế GTGT đầu vào - 1331. Do đó, kết thúc mỗi tháng các bạn cần phải kết chuyển thuế GTGT từ nơi phát sinh ít sang nơi phát sinh nhiều. Có nghĩa là:

Trường hợp 1:

Nếu thuế GTGT đầu vào nhiều hơn thuế GTGT đầu ra thì bạn kết chuyển thuế GTGT từ đầu ra sang đầu vào.

        Nợ TK 3331

              Có TK 133

Trường hợp 2:

Nếu thuế GTGT đầu ra nhiều hơn thuế GTGT đầu vào thì bạn kết chuyển thuế GTGT từ đầu vào sang đầu ra.
        Nợ TK 3331

             Có TK 133

Phần mềm kế toán 3TSoft thì thao tác này làm như thế nào. Trong Phần mềm kế toán 3TSoft luôn tạo sẵn 2 BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN thuế theo 2 tình huống ở trên. Do đó, bạn có thể thực hiện kết chuyển thuế bằng chức năng kết chuyển tự động trong phần mềm. Tuy nhiên, bạn phải xác định khi nào thì thực hiện trường hợp 1, khi nào thực hiện trường hợp 2, không thực hiện cả 2 bút toán trong một tháng (quý). Cụ thể:

-       Bút toán khóa sổ.

-       Kết chuyển 1 trong 2 bút toán kết chuyển thuế.

-       Ấn F10 để thực hiện.

-       Kiểm tra lại bút toán ở Kế toán tổng hợp --> Chứng từ khóa sổ.

Xem chi tiết video tại:

 Chúc quý khách hàng thành công!