Phần mềm kế toán 3TSoft: Lập bảng chấm công

27/08/2015 |  Lượt xem: 3093

Bản cập nhật của phần mềm kế toán 3TSoft từ ngày 14/01/2015 trở đi có thêm chức năng Nhân sự, tiền lương. Với chức năng này, người dùng có thể lập bảng lương, theo dõi Hồ sơ nhân sự hay Hợp đồng lao động, tăng giảm bảo hiểm, hoặc Lập bảng chấm công giúp cho kế toán thuận tiện theo dõi. Tuy nhiên, chức năng này chưa thực sự hoàn thiện khi không gắn kết giữa bảng lương với bảng chấm công nên người dùng chủ yếu sử dùng phần này để theo dõi.

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai báo để Lập bảng chấm công trên Phần mềm kế toán 3TSoft.

 

Bước 1: Khai báo tham số chung.

Chọn Menu Nhân sự, tiền lương à Chọn Tham số chung à